Seřízení zapalování pionýr – předstih 1

Seřízení zapalování pionýr – předstih

Základem kvalitního chodu motoru (při startování, volnoběžných otáčkách i za plynulé jízdy) je dobře nastavený předstih. Předstih se nastavuje jen jednou a nehýbe se sním. Prakticky se sám změnit nemůže (pokud bude dotažený stator a nebudeme se zapalováním nijak otáčet) a při údržbě se už seřizuje jenom vzdálenost kontaktů přerušovače, tedy lidově odtrh na kladívku.

V tomto návodě je dělán předstih se sundanou hlavou (nejlepší řešení, doporučené i v manuálu).
Dá se udělat i s nasazenou hlavou válce, jen budeme měřit polohu pístu přes otvor pro svíčku. Nezapomeňte si změřit přes hlavu vzdálenost v HÚ, ke které pak připočtete hodnotu předstihu.

Pozor! Při měření bez hlavy se přikládá měřítko ke dnu pístu, zde se nastavuje hodnota předstihu na 1,2-1,5 mm. Vzhledem k tomu, že je svíčka k pístu šikmo musíme brát v úvahu měření pod úhlem, kdy hodnota na měřítku 1,6 mm odpovídá předstihu 1,4 mm.

Nastavované hodnoty

Vzdálenost kontaktů přerušovače v HÚ 0,35 mm (měříme listovou měrkou)
Vzdálenost pístu před HÚ (pro předstih) 1,2 – 1,5 mm před horní úvratí

1) Nastavení odtrhu na kladívku

Seřízení zapalování pionýr – předstih 2

Posuneme píst do HÚ
(kdy je píst nejvíce vysunut do předu).

Seřízení zapalování pionýr – předstih 3

V tomto okamžiku nastavíme na kladívku vzdálenost 0,35 – 0,40mm (listovou měrkou).

Seřízení zapalování pionýr – předstih 4

Nastavíme kladívko a utáhneme upevňovací šroub.

Teď už s kladívkem nehýbeme!

2) Natavení předstihu

Seřízení zapalování pionýr – předstih 5

Nyní posuneme píst před HÚ na požadovanou hodnotu předstihu.

Seřízení zapalování pionýr – předstih 6

Vložíme mezi kontakty cigaretový papírek (0,05 mm) nebo lze použít listovou měrku s hodnotou 0,05 mm.
Pro zvětšení mezery pootočíme zapalováním doleva a pro zmenšení mezery doprava.

Seřízení zapalování pionýr – předstih 7

S papírkem musí jít zlehka sunout, nesmí však samovolně vypadávat.

Jakmile lze zvolna sunout papírkem nebo měrkou mezi kontakty máme předstih nastavený. Dotáhneme všechny upevňovací šrouby a všechny hodnoty překontrolujeme, případně znovu upravíme tak aby byly v požadovaném rozmezí.

Nyní už s předstihem nehýbeme! Kladívko je mechanické a s každou jízdou se opotřebovává, proto je potřeba jednou za čas překontrolovat jeho vzdálenost. Vždy tak, že posuneme píst do HÚ a překontrolujeme vzdálenost kontaktů, která musí být 0,35 mm. Pokud je hodnota správná nic dál neděláme, pokud je menší (vždy bude jen menší) povolíme šroub kladívka a znovu nastavíme potřebnou hodnotu. Nic víc! Na šrouby statoru už nesaháme, rozladili by jsme si zase předstih!!! Pokud je kladívko hodně opotřebené, vyměníme jej za nový.

Rozhodně ale myslete na to, že jste nastavili na kladívku při seřízení předstihu 0,35 mm, jedině na této hodnotě bude předstih požadovaný. Pokud nastavíte při ladění předstihu kladívko na 0,35 mm a po několika tisících kilometrech bude potřeba nastavit znovu odtrh na kladívku a vy tam teď dáte 0,4 mm, bude předstih rozdílný. Při prvotním nastavení kladívka je jedno zda zvolíme 0,3 nebo 0,35 či 0,4 mm. Důležité je na to myslet a tu hodnotu nastavovat při každém seřizování odtrhu nebo výměně kladívka.