Renovace zapalování Jawa/ČZ, originální zapalování 6V 45W z ČZ 175 typ 470 po renovaci, kterou provedl pan Zahradníček. Místo původního mechanického regulátoru je použit nový regulátor AEV 75W se zapojením baterie na plusový pól.